Alege verde

Află primul
ofertele speciale
Înscrie-te la newsletterul achizitiiverzi.ro pentru a fi la curent cu noutățile

Termeni si conditii

Regulament de functionare a portalului achizitiiverzi.ro

I. Termeni folosiți și condiții generale

1. Termenii folosiți în prezentul act vor avea următorul înțeles:

2. Administrator – Fundația TERRA Mileniul III este administratorul legal al portalului www.achizitiiverzi.ro și intermediază datele portalului.

3. Furnizori –  producători sau distribuitori de produse și/sau servicii, ce au o înțelegere scrisă cu administratorul portalului și respectă termenii și condițiile prezente.

4. Utilizator - orice persoană juridică sau persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează portalul Achiziții Verzi, fiind interesată de datele, informațiile, anunțurile și/sau serviciile furnizate prin intermediul portalului achizitiiverzi.ro, precum și orice persoană fizică și/sau persoana juridică care achiziționează diferite servicii prin portalul nostru.

5. Operatori - persoane special instruite de către Administrator pentru verificarea /moderarea conținutului  Anunțurilor publicate de către Furnizori pe Portalul Achiziții Verzi.

6. Anunț - ofertă publică lansata de un Furnizor cu scopul de a fi publicată de către echipa noastră, prin intermediul paginii Achiziții Verzi cu privire la vânzarea unui Produs sau Serviciu.

7. Produs – bun sau serviciu (ecologic) care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin prezentul document.

8. Termeni și Condiții - prevederile din acest document care definesc condițiile și regulile pe care Utilizatorul trebuie să le respecte la achiziționarea serviciilor puse la dispoziție de către furnizorii noștri, prin intermediul paginii Achiziții Verzi.

9. Acest acord de utilizare (numit de acum înainte “prezentul acord”) conține reguli obligatorii aplicabile oricărei persoane care utilizează serviciile noastre de magazin online.

10. Prezentul acord intră în vigoare imediat ce v-ați inregistrat pe site-ul nostru. Acceptarea acestui acord, vă obligă să respectați termenii stabiliți de Administratorul acestui magazin on-line .

II. Obiectul acestui document

11. Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui portal web, precum și termenii și condițiile aplicabile serviciilor oferite de www.achizitiiverzi.ro persoanelor fizice și/sau juridice în vederea prezentării produselor verzi, cumpărarea de bunuri sau servicii.

12. Magazinul virtual conține legaturi sau trimiteri către alte site-uri/pagini de internet pentru utilizare cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe site-urile/paginile respective: Achiziții Verzi nefiind răspunzătoare și neasumându-și nici o obligație pentru conținutul respectivelor site-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. Includerea legăturilor sau trimiterilor în pagina Achiziții Verzi este făcută de regulă pentru ajutorul, sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar sau informativ. Întrucât www.achizitiiverzi.ro nu poate garanta /controla actualitatea /exactitatea informațiilor prezente pe siturile unor terți, la care se face trimitere pe portalul nostru virtual, utilizatorul accesează acele site-uri și/sau le folosește produsele /serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

III. Siguranța comenzilor și eventualele riscuri.

13. Administratorul acestui portal verifică și urmărește amănuntele publicate despre articolele puse la vânzare pentru a corespunde criteriilor de produse „verzi”. Administratorul acestui Portal pe Internet nu verifică, nu urmărește și nici nu controlează utilizatorii individuali ai magazinului virtual. Administratorul nu își ia nici o răspundere pentru articolele oferite spre vânzare de către furnizori (tranzacțiile desfășurându-se direct între furnizor și client).

14. Astfel, noi nu putem deține controlul asupra proprietăților furnizorilor, asupra calității și siguranței articolelor vândute sau cumpărate. De asemenea, nu putem urmări daca s-au respectat prevederile legale; a bunurilor vândute; formularele pentru vânzarea sau cumpărarea de bunuri; capacitatea și posibilitatea vânzătorului de a duce la îndeplinire vânzarea produselor oferite, capacitatea cumpărătorilor de a cumpăra produsele care îi interesează. 

15. Serviciul pe care Administratorul il presteaza este acela de intermediere intre clientii interesati de bunuri si servicii ecologice si producatorii si/sau distribuitorii de astfel de servicii. 

IV. Drepturile și Obligațiile Administratorului

16. Administratorul se obligă să publice anunțurile transmise de către Furnizori prin intermediul paginii Achiziții Verzi care sunt conforme cu prevederile /condițiile impuse prin prezentul document si care respecta criteriile de servicii și produse ecologice. Fișele produselor si serviciilor verzi se găsesc la pagina Legislație.

17. Administratorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de functionarea paginii Achiziții Verzi sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Furnizor și datele publicate pe pagina Achiziții Verzi de către Administrator. 

18. Administratorul nu oferă nici o garanție Furnizorilor că pagina Achiziții Verzi va fi disponibilă neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Administratorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Furnizorul le-ar putea suferi din această cauză.

19. Administratorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

20. Administratorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Furnizorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului.

21. Administratorul declară că este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală legate de pagina Achiziții Verzi, în afara Anunțurilor publicate pe site de către Furnizori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare în condițiile prevăzute de prezentul document.

22. Administratorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Administratorul nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în Anunțuri.

23. Potrivit legislației în vigoare Administratorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de utilizatorii paginii Achiziții Verzi.

V. Drepturile și Obligațiile Furnizorului

24. Furnizorul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile site-ului, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor acestui document si a contractului semnat cu Administratorul.

25. Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului către Administrator spre publicare pe Pagina Achiziții Verzi prin alte mijloace, Furnizorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile din prezentul document.

VI. Drepturile și Obligațiile Utilizatorilor

26. În cazul în care se dorește achiziționarea unui produs/serviciu prezentat pe www.achizițiiverzi.ro, Utilizatorul are obligația de a achiziționa produsele prin intermediul portalului, colaborarea dintre Furnizor și Administrator fiind facuta in baza unui contract intre acestia.

27. Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile site-ului, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor acestui document.

28. Prin completarea formularului și/sau transmiterea acestuia către Administrator, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile din prezentul document.

VII. Modalități de plată

29. Rolul site-ului este de a intermedia procesul de achiziționare de produse și servicii ecologice între Utilizatori și Furnizori. Drept urmare, factura este eliberată de furnizor, iar livrarea produselor/serviciilor intră de asemenea în obligațiile Furnizorilor.

VIII. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor

30. Orice Utilizator și Furnizor poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Administrator pe Portalul Achiziții Verzi, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

31. De asemenea, Utilizatorii și Furnizorii au posibilitatea să transmită Administratorului oricând plangeri și/sau sesizări cu privire la a ctivitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Paginii Achiziții Verzi care privesc și/sau au legătură cu serviciile furnizorilor ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Paginii Achiziții Verzi, despre care au cunoștință.

32. Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Pagina Achiziții Verzi.

33. Plângerile și/sau sesizările transmise Administratorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, precum și orice alte date necesare Administratorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Administratorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

34. Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de către Administrator, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Furnizorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Administratorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Administrator cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

IX. Protecția Datelor cu Caracter Personal

35. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată prin Legea 102/2005, TERRA Mileniul III are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii  le furnizează cu ocazia accesării Paginii Achiziții Verzi și/sau completării formularelor disponibile pe Portalul www.achizitiiverzi.ro.

36. Fundația TERRA Mileniul III este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal cu numărul 20940.

37. Orice persoană care accesează Pagina Achiziții Verzi și/sau care oferă date și/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Pagina Achiziții Verzi, își manifestă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca TERRA Mileniul III să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu această ocazie. Datele cu caracter personal colectate de către TERRA Mileniul III prin intermediul Paginii Achiziții Verzi vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziționării de către Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestării în condiții optime a serviciilor solicitate de către Utilizatori Furnizorului, precum și, în general, a administrării relației Furnizorului cu Utilizatorii, în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), în vederea efectuării de studii de piață și inclusiv întreprinderea de alte activități de către Administrator, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea Utilzatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea și/sau completarea formularelor disponibile pe Pagina Achiziții Verzi vor putea fi colectate și prelucrate de către Administrator, putând fi folosite de către acesta. În situații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita ca Administratorul/Furnizorul să dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

X. Modificările prezentului document și Diferende

38. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără o notificare prealabilă a Utilizatorului.

39. Este responsabilitatea Utilizatorilor și Furnizorilor de a verifica periodic conținutul acestor Termeni și Condiții.

40. Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.

41. Orice diferend între părți care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi mai întâi soluționat prin apelarea la medierea situației