Alege verde

Află primul
ofertele speciale
Înscrie-te la newsletterul achizitiiverzi.ro pentru a fi la curent cu noutățile

Despre noi

Site-ul www.achiziiverzi.ro este un instrument de promovare a produselor și serviciilor verzi menit să contribuie la dezvoltarea unei piețe a achizițiilor publice ecologice în România.

Site-ul este structurat ca un magazin online ce vine în sprijinul producătorilor, furnizorilor şi consumatorilor de astfel de produse şi conţine o secţiune dedicată ştirilor de profil, constituind un instrument valoros de informare și de monitorizare a pieței.

Site-ul face parte dintr-un proiect mai amplu, ce vizează modificarea legislaţiei românești în domeniul achiziţiilor publice la nivel naţional. Proiectului „5% în 5 ani. Achiziții verzi pentru o economie verde” are ca scop extinderea pieței produselor verzi în România prin lansarea unor instrumemte de informare și promovare a produselor ecologice și încurajarea instituțiilor publice să adopte standardele achizițiilor verzi din Uniunea Europeană.

Achiziţiile publice ecologice reprezintă procesele prin care autorităţile publice iau în considerare factorii de mediu atunci când cumpără produse, servicii sau lucrări, cu scopul de a reduce impactul asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător. 

Ele sunt achiziţii inteligente ce pot oferi soluții pentru o serie de probleme cum ar fi:

Defrișarea – prin achiziția produselor forestiere certificate

Emisile de gaze cu efect de seră – prin selectarea produselor cu amprentă mică de carbon

Consumul de apă – prin selectarea produselor eficiente din perspectiva consumului de apă

Poluarea aerului, apei și solului – controlând substanțele chimice și limitând uzul celor periculoase

Deșeuri – specificând procese cu mai puține deșeuri sau încurajând reutilizarea și reciclarea 

Agricultură sustenabilă –cumpărând produse organice sau ecologice.

Autoritățile publice sunt consumatori majori în UE, cheltuind aproximativ 2 mii de miliarde Euro anual. Folosind puterea lor de cumpărare pentru a achiziționa bunuri și servicii prietenoase cu mediu pot contribui masiv la o producție și un consum sustenabile în Europa. Deși momentan la nivel european există doar ținte voluntare de achiziții publice ecologice, acestea joacă un rol foarte important în crearea unei economii eficiente din perspectiva consumului de resurse și în stimularea eco-inovării.

România nu a elaborat actele normative necesare pentru a se conforma politicii UE privind achizițiile publice verzi și se situeaza pe un loc codaș la acest capitol. Dacă normele europene ar fi adoptate și în România la un nivel minimal de 5% din achizițiile publice, am avea o piață de minimum 1 miliard de euro pentru produsele și serviciile verzi. Acest fapt ar avea un impact semnificativ la reducerea emisiilor cu efect de seră și la protejarea mediului.  

Proiectul este derulat de Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, în parteneriat cu Fundația TERRA Mileniul III, cu sprijinul Asociaţiei Salvaţi Dunărea şi Delta (SDD)

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este o organizație neguvernamentală ce promovează principiile dezvoltării durabile la nivelul politicilor publice din România. Ecopolis își propune să intervină concret la problemele de mediu din țara noastră, dezvoltând și promovând politici publice-răspuns. În paralel, organizația se implică în informarea și implicarea cetățenilor în procese decizionale locale, ajutându-i să formuleze soluții concrete pentru problemele din comunitățile lor.

TERRA Mileniul III este o organizaţie de protecţie a mediului ce lucrează pentru îmbunătăţirea politicilor publice din domeniul schimbărilor climatice și pentru reducerea emisiilor de CO2 prin acţiuni de advocacy, educare şi conștientizare. Activităţile Terra III urmăresc trecerea de la combustibilii fosili şi energia nucleară către eficienţa energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie, promovarea transportului durabil, a noilor tehnologii şi a produselor prietenoase cu mediul.