Alege verde

Află primul
ofertele speciale
Înscrie-te la newsletterul achizitiiverzi.ro pentru a fi la curent cu noutățile

Certificări

Eticheta ecologică în lume

Eticheta ecologică în România

Eticheta ecologică = un simbol grafic și/sau un scurt text descriptiv aplicat pe produs, ambalaj, într-o broșură sau în alt document informativ care însoțește produsul și care oferă informații despre cel puțin unul și cel mult trei tipuri de impact asupra mediului; (HG nr. 189/28.02.2002)

Ecoetichetarea = activitate care are ca scop stabilirea unui sistem voluntar de acordare a etichetei ecologice pentru produse cu impact minim asupra sănătăţii umane şi a mediului, pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produsului.


Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, etichetarea ecologica fiind o acţiune voluntara. Schema este deschisă  tuturor produselor / serviciilor cu excepţia: 

a) substanţelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice, toxice, dăunătoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene, precum şi bunurilor fabricate prin procedee dăunătoare pentru om sau pentru mediu şi care pot dăuna consumatorului în condiţii normale de utilizare;
b) produselor alimentare, băuturilor, produselor farmaceutice;
c) aparaturii medicale destinate utilizării în scopuri profesionale sau care este prescrisă ori utilizată de către personal medical calificat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În România, pentru implementarea schemei de etichetare ecologică, a fost înfiinţată Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice.

Etichetarea ecologică pentru agricultura ecologică se face cu una din următoarele sigle:

Etapele pentru obținerea etichetei ecologice sunt:

- solicitarea etichetei ecologice la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

- realizarea încercărilor pe produse de către institutele specializate recomandate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi/sau de către alte institute care deţin laboratoare acreditate

- evaluarea performanţelor produsului de către autoritatea competentă (Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice) care colaboreaza cu Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice în luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice şi cu Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor în vederea evaluării gradului de eficienţă cu care eticheta ecologică raspunde nevoilor de informare a comsumatorilor.

- solicitările pentru acordarea etichetei ecologice sunt supuse plăţii unui tarif în funcție de costurile de procesare a acesteia.

- acordarea etichetei ecologice de către Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, pe categoria de produse în care se încadrează.

- Ulterior obţinerii acestei etichete, agenţii economici sunt obligaţi la plata unui tarif anual pentru utilizarea ei.