Alege verde

Află primul
ofertele speciale
Înscrie-te la newsletterul achizitiiverzi.ro pentru a fi la curent cu noutățile

Achiziții Verzi

Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii prezintă o viziune asupra economiei sociale de piaţă competitive a Europei în următorul deceniu, întemeiată pe trei priorităţi interdependente şi care se susţin reciproc: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; promovarea unei economii competitive, cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor; şi promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. Achiziţiile publice joacă un rol important în strategia Europa 2020, reprezentând unul dintre instrumentele de piaţă care trebuie utilizate pentru îndeplinirea acestor obiective. Mai exact, strategia Europa 2020 se bazează pe achiziţiile publice pentru a:

° îmbunătăţi condiţiile-cadru care le permit întreprinderilor să inoveze, exploatând întregul potenţial al politicii orientate spre cerere,

° sprijini tranziţia către o economie eficientă în ceea ce priveşte utilizarea resurselor şi cu emisii reduse de dioxid de carbon, de exemplu, prin încurajarea utilizării mai extinse a achiziţiilor publice ecologice, şi

° îmbunătăţi mediul de afaceri, în special pentru IMM-urile inovatoare.

 În acelaşi timp, strategia Europa 2020 subliniază faptul că politica de achiziţii publice trebuie să asigure utilizarea cât mai eficientă a fondurilor publice, iar pieţele de achiziţii trebuie menţinute deschise în întreaga UE. Obţinerea celor mai bune rezultate în materie de achiziţii prin proceduri eficiente este un aspect deosebit de important în contextul reducerilor bugetare severe şi a dificultăţilor economice cu care se confruntă multe state membre UE. În faţa acestor provocări, o piaţă europeană funcţională şi eficientă a achiziţiilor publice, care să contribuie la îndeplinirea acestor obiective ambiţioase, este mai necesară ca niciodată.

 

  DIRECTIVA 2004/18/CE pentru coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri si servicii

  Directiva 2004/17/CΕ de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

Legislație națională:

   HG/925/2006     OUG/34/2006     OUG/77/2012

Dacă aveți un produs ”verde”, servicii certificate sau care îndeplinesc standardele UE pe care vreți să le promovați prin intermediul portalului nostru, ne puteți contacta telefonic sau utilizând formularul de contact

În cazul în care nu sunteți certificați sau sunteți în curs de certificare, dar produsele dumneavostră corespund fișelor pentru achiziții publice ecologice atunci acestea pot fi promovate pe portalul nostru în urma unei analize de conformitate.

Înscrierea este gratuită și se pot promova un număr nelimitat de produse și servicii certificate.

Fișa produsului pentru achiziții publice ecologice:

   Alimente și servicii de catering

   Cogenerare

   Construcții

   Echipamente IT de birou

   Energie electrică

   Hârtie de copiat și hârtie grafică

   Iluminat stradal și semnalizatoare rutiere

   Izolație termică

   Mobilă

   Panouri de perete

   Produse și servicii de curățenie

   Produse și servicii de grădinărit

   Robinetăria sanitară

   Sistemele de iluminat interior

   Textile

   Transporturi